วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา ฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
บุคลากรทางการศึกษา
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
 
CHANGE TOWARDS DEVELOPMENT
แบบฟอร์ม วิทยาลัยเทคนิสกลนคร
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
งานพัฒนาเว็บไซต์
 
     
     
 
งานแผนงานและงบประมาณ
 
     
     
   
แบบจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขวันที่ 15 ก.พ.2556
 
     
     
       
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
งานธุรการ
 
     
   
    วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษระดับ 9 ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพครู)
 
     
   
    วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษหรือระดับ 8 ลงมา (สำหรับตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพครู)
 
     
   
    (สำหรับตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพครู)
 
       
 
งานทะเบียน
 
     
     
     
     
     
     
       
 
งานการเงิน
 
     
       
 
งานพัสดุ
 
   
แบบจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขวันที่ 15 ก.พ.2556
 
     
       
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 
งานครูที่ปรึกษา
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
 
ฝ่ายวิชาการ
 
     
       
 
งานวัดผลและประเมินผล
 
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204