วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา ฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
บุคลากรทางการศึกษา
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
 
แบบฟอร์ม วิทยาลัยเทคนิสกลนคร
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
งานพัฒนาเว็บไซต์
 
     
       
 
งานแผนงานและงบประมาณ
 
     
     
   
แบบจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขวันที่ 15 ก.พ.2556
 
     
     
       
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
งานธุรการ
 
     
   
    วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษระดับ 9 ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพครู)
 
     
   
    วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษหรือระดับ 8 ลงมา (สำหรับตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพครู)
 
     
   
    (สำหรับตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพครู)
 
       
 
งานการเงิน
 
     
       
 
งานพัสดุ
 
   
แบบจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขวันที่ 15 ก.พ.2556
 
     
       
     
       
 
งานวัดผลและประเมินผล
 
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204