ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2554
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2556
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 55-58
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และ สอศ
.

 

นักเรียนนักศึกษา
ตารางเรียน / ตารางสอน 2/58
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
ข่าวสารของหน่วยงานภายใน
งานทะเบียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอนุรักษ์พลังงาน
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
Website คุณครูเทคนิค
ครูจิตกร     ศรีสมบูรณ์
ครูโสภิดา   ศรีสมบูรณ์
 
Link เพื่อการศึกษา
ครูสาคร   พลราชม
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
นาฬิกา/ปฏิทิน
 
 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เพิ่มเติม
 

   
Fix It Center ตำบลคำบอ ่วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิด โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fix It Center)
ณ เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
   
วันพุธที่ 13 เมษายน 2559
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ประธานกรรมการ อศจ.สกลนคร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะ
อา สาช่วงสงกรานต์ 12-17 เมษายน 59
ที่ศูนย์อาชีวะอาสาต่างๆใน จ.สกลนคร
สืบสานวัฒนธรรมไทย
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ประเพณีวันสงกรานต์ 12 เมษายน 2559
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร มางการศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
   
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการ วท.สกลนครสกลนคร
ร่วมงานรดน้ำดำหัว นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
นายเศรษฐศิษฐ์ ณุวงค์ศรี
ประธานกรรมการอศจ.สกลนครเป็น
ประธานเปิดอาชีวะอาสา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59
ณ บริเวณ 4 เเยกบ้านธาตุ จ.สกลนคร
   
ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา 1/2559
เช้าวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานการประชุมหัวหน้า
แผนกวิชาครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
งานมอบจักรยานพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 59
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ร่วมพิธีมอบจักรยานพระราชทานให้กับ
นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่การศึกษาของ จ.สกลนคร
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร
 
สภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายเศรษฐศิษฏ์
ณุวงค์ศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
และคณะ ร่วมงาน "สภากาแฟ"ประจำเดือน
ณ ลานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร
ผอ.วท.สกลนคร ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 23 ก.พ.59
นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานกรรมการ
อศจ.สกลนคร ร่วมประชุมตรวจราชการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดสกลนคร
   

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เป็นประธานพิธีเปิด กีฬาสีภายใน
"วิษณุเกมส์ 58"ประจำปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นายยุทธนา อัตนโถ
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ วท.สกลนคร
เป็นประธานการประชุมอาชีวศึกษาสกลนคร
เรื่องการดำเนินการจัดงานวั ครู ประจำปี 2559
ในรูปแบบของอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 2


   

วท.สกลนครคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรฯ
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
การอบรมโครงการตามรอยแนวความคิด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐิกิจพอเพียง
วันที่ 16-18 ธ.ค.2558
ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ


   
นายเศรษฐศิษฏ์  นุวงค์ศรี
ให้กำลังใจทีมเขียนแผนธุรกิจ
เรื่องเจาะดินอเนกประสงค์จ๋อจอมพลัง
ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันรอบ final
audition โครงการปั้นธุรกิจพิชิตเงินแสน
วันที่ 16 ธ.ค.58

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
บริษัท ซีพีออล์ จำกัด มหาชน
ผอ.วท.สกลนคร เป็นประธานโครงการ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 16 ธ.ค.58
ณ หอประชุม วท.สกลนคร
   
บรรยากาศการสรรหาประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
ชุดที่ 59-60 ประจำปี 2559-2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2558
ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวย วท.สกลนคร
วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2558 อศจ.สกลนคร
ร่วมงานและจัดโครงการ"อาชีวะอาสา
BIKE FOR DADตรวจซ่อมบำรุงจักรยาน
"ตามนโยบายสอศ.บริการตรวจซ่อมบำรุง
จักรยาน รวม 4 จุดในเขตเมืองสกลนคร
ประมวลวิดีโอกิจกรรม
เพิ่มเติม
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 2558
อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปี 2558
โครงการ"เปิดบ้านสานฝัน"(Open House)อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA วันที่ 7 ก.ย.58

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิ.ย.58
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2558 วันที่ 15 มิ.ย.58
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศบาลสงกรานต์ ปี 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 มี.ค.58
Fix it center ปณิธานความดีปีมหามงคล อศจ.สกลนคร
เครื่องเจาะดินเอนกประสงค์เครื่องตีเปลือกแยกไยแยกขุยมะพร้าว
แผนกวิชาช่างโยธาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูให้กับโรงเรียนบ้านโนนกุง
อ.นาหว้า จ.นครพนม
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 ก.พ. 2558
ผู้อำนวยการ วท.สกลคร มอบรางวัลแข่งขันทักษะระดับภาค 2557
การประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.2 ปีการศึกษา 2557 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 (หลังกำหนดเพิ่มเติม)
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครู บุคลากรฯ ปี 2558
แนวปฏิบัติในการตัดเกรด  ภาคเรียนที่ 1/58 และปฏิทินการปฏิบัติงานงานวัดผลและประเมินผล
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกันยายน 2558
รายงาน สผ.5 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครูและบุคลากรฯ ปี 2558
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ ปี 2557
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วท.สกลนค
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
การถ่ายรูปติดบัตรของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2557
ขอเชิญครูและบุคลากรฯ เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
งานวิจัยขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคฯ
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปี 2557
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2557
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปี 2557
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
 
เผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น2
โดย ครูสุภาพร แดนกาไสย์
                หน้าปก 
             เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เผยแพร่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง บัญชีบริษัท โดย ครูยุวดี อมรสิน
                หน้าปก 
             เอกสารบัญชีบริษัท    
             สื่อบัญชีบริษัท  
เอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยฯ ประจำปี 2558
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัส 3000-1601
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรื่อง สารนิเทศท้องถิ่นสกลนคร
โดย นางสาวรุจิมา รัชชปัญญา
สื่อนำเสนอ ในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รหัส 3000-1601
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รื่อง สารนิเทศท้องถิ่นสกลนคร
โดย นางสาวรุจิมา รัชชปัญญา
รายงานโครงการส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานปูน โดย ครูธนานันท์  สกุลพันธ์ไชย
                หน้าปก 
             คำนำ    
             หน่วยที่ 2งานก่อกำแพงอิฐมอญครึ่งแผ่น     
เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานไม้ โดย ครูวัฒนา พาระแพง 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน  2104-2105
โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
ผลงานวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านจริยธรรมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
ของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โด ว่าที่ ร.อ.ดร.คม   แรงสูงเนิน
                หน้าปก บทคัดย่อ
                งานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301
รื่อง วิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงโดย นางโสภิดา    ศรีสมบูรณ์
 
ข่าวสารงานประกันคุณภาพ
เพิ่มเติม
 
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2557
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2555
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2556
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2554
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2555
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ 2556
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2554
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2556
sar ประกันคุณภาพภายใน ปี 2554
 
งานแนะแนวการศึกษา
เพิ่มเติม
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมผ่าน บริษัท เคาร์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
ตารางกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ปี 2558
แบบตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน กยศ.,กรอ
บันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ปี 2558
รายละเอียดจำนวนเงินที่สามารถกู้ยืมได้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 
 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
เพิ่มเติม
 
เผยแพร่ ผลงานวิจัยครู ปี 57
เผยแพร่โครงการวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.ปี 57
เผยแพร่โครงการวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส.ปี 57
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯ ปี 58 59
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ
การประเมินผลการวิจัย ปีงบประมาณ 58
การจัดประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 10
ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วม
การคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ปี 58
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลูกหมุนเพื่อการลดพลังงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2558
 
 
คำสั่งวิทยาลัย
เพิ่มเติม
 
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนเมษายน 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมีนาคม 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการข้าราชการครู บุคลากรฯ ปี 2558
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมกราคม 59
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนธันวาคม 58
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 58
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนตุลาคม 58
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกันยายน 58
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกรกฎาคม 58
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน 58
คำสั่ง เรื่อง ครูที่ปรึกษา 2558
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนพฤษภาคม 58
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มีนาคม 58
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
 
 
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม
 
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำนวน 1 รายการ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 255
9
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น พร้อมอุปกรณ์
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือเเท่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 เครื่อง
ทรงพระเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นายเศรษฐศิษฏ์   ณุวงค์ศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Banner Link
คลิกที่นี่
 
 
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204