วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2559
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
       
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
คลิกรายละเอียด
 
ระดับ ปวช.
   
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช.2
คลิกรายละเอียด  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค.59
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช.3
คลิกรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.59
   
 
ระดับ ปวส.สายตรง,สาย ม.6
 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.2 สายตรง
คลิกรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค.59
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.2 สาย ม.6
คลิกรายละเอียด ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค.59
 
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204