วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2558
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช., ปวส. ประจำปี 2558
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
     
     
 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช., ปวส. ประจำปี 2558
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สายตรง
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ม.6 ประเภทบริหารธุรกิจ
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ม.6 ประเภทช่างอุตสาหกรรม
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204