วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2558
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
     
 
  ระดับ ปวช.
  ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ประจำปี 2559
    ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ โควตา ระดับ ปวช
    ลักษณะเฉพาะสาขาวิชา ระดับ ปวช
     
  ระดับ ปวส.สายตรง
  ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สายตรงประจำปี 2559
    ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ โควตา ระดับ ปวส สายตรง
    ลักษณะเฉพาะสาขาวิชา ระดับ ปวส.สายตรง
     
  ระดับ ปวส.สาย ม.6
  ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สาย ม.6 ประจำปี 2559
    ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ โควตา ระดับ ปวส สาย ม.6
    ลักษณะเฉพาะสาขาวิชา ระดับ ปวส.สาย ม.6
     
  แบบฟอร์มเอกสาร
  แบบฟอร์มแก้ 0,มส.
     
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204