วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2558
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
     
 
   
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ(โควตา)
   
  ระดับ ปวช.
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ประจำปี 2559
    แนบท้ายประกาศ
     
  ระดับ ปวส.สายตรง
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สายตรงประจำปี 2559
    แนบท้ายประกาศ
     
  ระดับ ปวส.สาย ม.6
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สาย ม.6 ประจำปี 2559 พณิชยการ
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สาย ม.6 ประจำปี 2559 อุตสาหกรรม
    แนบท้ายประกาศ
     
  รายชื่อโควตา เทศบาล อบต.
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปี 2559
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส ประจำปี 2559
    แนบท้ายประกาศ ระดับ ปวช.
    แนบท้ายประกาศ ระดับ ปวส.
     
  แบบฟอร์มเอกสาร
  แบบฟอร์มแก้ 0,มส.
     
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204