วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2556
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  ประกาศ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบพิเศษ โควตา ระดับ ปวช.
  ประกาศ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบพิเศษ โควตา ระดับ ปวส.
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
 

รายละเอียดการส่งผลการเรียน

  ลักษณะเฉพาะสาขาวิชา ระดับ ปวช.
  ลักษณะเฉพาะสาขาวิชา ระดับ ปวส.
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204