วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2558
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
     
 
   
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส สาย ม.6 และสายตรง
   
  ระดับ ปวช.
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ประจำปี 2559
     
  ระดับ ปวส.สายตรง
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สายตรงประจำปี 2559
     
  ระดับ ปวส.สาย ม.6
  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สาย ม.6 ประจำปี 2559
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204