วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2558
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
     
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช., ปวส. ประจำปี 2558
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สายตรง
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ม.6 ประเภทบริหารธุรกิจ
  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ม.6 ประเภทช่างอุตสาหกรรม
     
     
     
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204