วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2556
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระบบ โควตา
  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช
  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.สายตรง
  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.ม.6
  เอกสารแนบท้ายประกอบการรายงานตัว ระดับ ปวช.
  เอกสารแนบท้ายประกอบการรายงานตัว ระดับ ปวส.
   หลักการและวิธีการ การจัดสรรนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา(โควตา) ระดับ ปวช.
  ใบสมัครขอรับโควตา ระดับ ปวช.
  ลักษณะการเรียนเฉพาะแผนกวิชา ระดับ ปวช.
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. สายตรง
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. สาย ม.6 
  ลักษณะเฉพาะสาขา ระดับ ปวส.
  ประชาสัมพันธ์งานวัดผลและประเมินผล : ประกาศผลโควตา ปี 2554 คลิกที่นี่
  แนบท้ายประกาศวิทยาลัย ระดับ ปวช. คลิกที่นี่
    แนบท้ายประกาศวิทยาลัย ระดับ ปวส. คลิกที่นี่
    ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ระดับ ปวช. 
    ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ระดับ ปวส. 
    ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ Rms 2007 นักเรียนนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องแก้ 0,มส.ได้ภายในวันที่ 17-21 ตุลาคม 2554
     
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204