วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2558
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
     
  ระดับ ปวช.
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ประจำปี 2558
    แผนกวิชาช่างยนต
    แผนกวิชาก่อสร้าง
    แผนกวิชาเครื่องมือกล(ช่างกลโรงงาน)
    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
    แผนกวิชาโยธา
    แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
    ผนกวิชาพณิชยการ
    แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
     
  ระดับ ปวส.
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.ประจำปี 2558
    ประกาศรายชื่อ ปวส.สาย ม.6
    ประกาศรายชื่อ ปวส.สายตรง
    ประกาศรายชื่อ ปวส.ทวิภาคี
     
     
     
     
     
     
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204