วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ วท.สกลนคร
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
  งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมผ่าน บริษัท เคาร์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
  ตารางกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ปี 2558 (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
  แบบ กยศ. 101 - 103
  กรณีลืมรหัสผ่านและตรวจสอบ IE
  บันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ปี 2558
  รายละเอียดจำนวนเงินที่สามารถกู้ยืมได้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   
   
   
   
   
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204